Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 498536
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10343
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6722
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6850
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2669
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4986
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5294
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5368
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5080
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4831
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6238
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 279
PRAWO LOKALNE Statut 2982
PRAWO LOKALNE Uchwały 3645
PRAWO LOKALNE Protokoły 2887
PRAWO LOKALNE Podatki 3595
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3190
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3460
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3327
PRAWO LOKALNE Inne 3056
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3889
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 307
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 330
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3661
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2062
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2839
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2549
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3051
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2476
MOJA SPRAWA Podatki 2717
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2577
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11030
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11062
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 5840
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5631
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21511
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20240
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1717
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2895
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2456
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3329
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3103
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3444
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7023
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7615
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 9485
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21522
PRZETARGI Przetargi 2017 3114
PRZETARGI Przetargi 2016 1806
PRZETARGI Przetargi 2015 5733
PRZETARGI Przetargi 2014 22035
PRZETARGI Przetargi 2013 6527
PRZETARGI Przetargi 2012 2781
PRZETARGI Przetargi 2011 2363
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 73
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 267
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 611
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 555
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 508
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 838
PETYCJE Informacje ogólne 233
PETYCJE Treści petycji 307