Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 530528
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10401
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6855
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6937
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2748
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5053
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5364
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5429
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5143
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4911
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6301
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 341
PRAWO LOKALNE Statut 3024
PRAWO LOKALNE Uchwały 3710
PRAWO LOKALNE Protokoły 2924
PRAWO LOKALNE Podatki 3646
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3235
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3514
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3378
PRAWO LOKALNE Inne 3124
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3957
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 373
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 405
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3718
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2085
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2861
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2573
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3079
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2499
MOJA SPRAWA Podatki 2743
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2601
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11047
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11097
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 9608
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5681
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21555
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20276
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1768
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2943
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2503
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3375
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3144
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3493
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7069
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7655
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 15676
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21607
PRZETARGI Przetargi 2017 3176
PRZETARGI Przetargi 2016 1858
PRZETARGI Przetargi 2015 5788
PRZETARGI Przetargi 2014 22077
PRZETARGI Przetargi 2013 6575
PRZETARGI Przetargi 2012 2830
PRZETARGI Przetargi 2011 2420
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 112
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 296
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 638
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 584
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 535
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 872
PETYCJE Informacje ogólne 251
PETYCJE Treści petycji 331