Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 578323
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10551
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7103
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7083
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2883
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5190
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5501
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5568
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5244
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5028
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6458
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 482
PRAWO LOKALNE Statut 3140
PRAWO LOKALNE Uchwały 3876
PRAWO LOKALNE Protokoły 3039
PRAWO LOKALNE Podatki 3743
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3302
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3610
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3480
PRAWO LOKALNE Inne 3226
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4066
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 481
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 539
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3829
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2154
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2927
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2646
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3154
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2562
MOJA SPRAWA Podatki 2807
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2670
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11103
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11153
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 1129
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12610
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5780
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21641
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20360
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1844
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3018
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2584
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3461
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3206
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3580
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7139
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7731
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 1032
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 20439
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21702
PRZETARGI Przetargi 2017 3273
PRZETARGI Przetargi 2016 1946
PRZETARGI Przetargi 2015 5877
PRZETARGI Przetargi 2014 22162
PRZETARGI Przetargi 2013 6658
PRZETARGI Przetargi 2012 2930
PRZETARGI Przetargi 2011 2495
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 28
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 183
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 360
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 707
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 647
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 588
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 937
PETYCJE Informacje ogólne 294
PETYCJE Treści petycji 481