Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 740539
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11004
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 8419
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7556
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3375
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5619
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5891
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5949
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5492
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5453
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6938
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 846
PRAWO LOKALNE Statut 3492
PRAWO LOKALNE Uchwały 4443
PRAWO LOKALNE Protokoły 3321
PRAWO LOKALNE Podatki 3983
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3563
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3987
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3819
PRAWO LOKALNE Inne 3505
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4393
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 756
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 967
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3107
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2805
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3318
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2705
MOJA SPRAWA Podatki 2974
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2851
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11254
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11301
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2022 524
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 12487
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12921
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 6058
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21907
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20589
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 2074
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3221
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2813
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3657
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3416
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3781
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7353
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7934
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2474
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4200
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 19534
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22515
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21927
PRZETARGI Przetargi 2017 3663
PRZETARGI Przetargi 2016 2226
PRZETARGI Przetargi 2015 6176
PRZETARGI Przetargi 2014 22434
PRZETARGI Przetargi 2013 6908
PRZETARGI Przetargi 2012 3205
PRZETARGI Przetargi 2011 2830
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 38
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 273
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 412
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 582
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 937
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 842
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 779
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1163
PETYCJE Informacje ogólne 517
PETYCJE Treści petycji 777