Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 577243
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10548
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7098
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7078
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2881
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5187
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5499
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5563
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5240
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5021
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6428
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 477
PRAWO LOKALNE Statut 3135
PRAWO LOKALNE Uchwały 3867
PRAWO LOKALNE Protokoły 3031
PRAWO LOKALNE Podatki 3738
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3296
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3603
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3475
PRAWO LOKALNE Inne 3221
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4059
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 478
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 533
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3826
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2149
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2925
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2643
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3152
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2561
MOJA SPRAWA Podatki 2805
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2665
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11101
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11150
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 1094
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12607
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5780
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21639
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20358
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1842
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3016
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2582
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3458
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3204
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3578
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7137
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7730
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 983
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 20426
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21697
PRZETARGI Przetargi 2017 3270
PRZETARGI Przetargi 2016 1942
PRZETARGI Przetargi 2015 5872
PRZETARGI Przetargi 2014 22159
PRZETARGI Przetargi 2013 6655
PRZETARGI Przetargi 2012 2928
PRZETARGI Przetargi 2011 2492
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 27
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 179
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 357
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 704
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 645
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 586
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 935
PETYCJE Informacje ogólne 293
PETYCJE Treści petycji 474