Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 701722
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10812
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7784
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7376
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3199
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5462
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5748
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5807
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5403
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5291
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6752
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 708
PRAWO LOKALNE Statut 3373
PRAWO LOKALNE Uchwały 4219
PRAWO LOKALNE Protokoły 3214
PRAWO LOKALNE Podatki 3913
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3492
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3855
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3729
PRAWO LOKALNE Inne 3422
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4283
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 679
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 812
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 4078
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2316
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3032
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2739
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3246
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2649
MOJA SPRAWA Podatki 2907
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2772
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11195
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11247
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 12178
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12832
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5973
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21814
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20519
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1996
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3148
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2732
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3605
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3348
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3730
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7279
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7871
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 15168
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 21564
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21829
PRZETARGI Przetargi 2017 3521
PRZETARGI Przetargi 2016 2117
PRZETARGI Przetargi 2015 6056
PRZETARGI Przetargi 2014 22339
PRZETARGI Przetargi 2013 6828
PRZETARGI Przetargi 2012 3100
PRZETARGI Przetargi 2011 2709
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 181
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 342
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 492
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 866
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 772
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 711
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1080
PETYCJE Informacje ogólne 437
PETYCJE Treści petycji 649