Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 481220
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10321
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6532
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6815
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2640
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4963
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5266
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5337
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5067
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4799
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6212
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 265
PRAWO LOKALNE Statut 2967
PRAWO LOKALNE Uchwały 3614
PRAWO LOKALNE Protokoły 2868
PRAWO LOKALNE Podatki 3584
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3180
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3438
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3317
PRAWO LOKALNE Inne 3042
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3870
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 296
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 292
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3633
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2033
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2823
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2537
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3041
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2463
MOJA SPRAWA Podatki 2706
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2562
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11023
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11055
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 2275
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5620
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21502
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20232
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1708
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2883
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2451
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3323
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3094
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3435
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7015
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7604
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 4708
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21480
PRZETARGI Przetargi 2017 3091
PRZETARGI Przetargi 2016 1798
PRZETARGI Przetargi 2015 5726
PRZETARGI Przetargi 2014 22029
PRZETARGI Przetargi 2013 6517
PRZETARGI Przetargi 2012 2774
PRZETARGI Przetargi 2011 2358
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 63
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 263
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 609
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 551
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 506
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 835
PETYCJE Informacje ogólne 226
PETYCJE Treści petycji 301