Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 531090
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10402
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6861
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6940
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2752
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5055
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5367
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5431
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5144
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4912
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6302
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 342
PRAWO LOKALNE Statut 3027
PRAWO LOKALNE Uchwały 3713
PRAWO LOKALNE Protokoły 2926
PRAWO LOKALNE Podatki 3648
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3236
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3516
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3381
PRAWO LOKALNE Inne 3126
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3960
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 374
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 405
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3720
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2086
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2861
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2574
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3080
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2500
MOJA SPRAWA Podatki 2744
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2602
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11048
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11097
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 9667
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5682
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21557
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20278
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1771
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2947
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2504
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3377
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3145
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3496
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7070
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7656
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 15782
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21608
PRZETARGI Przetargi 2017 3177
PRZETARGI Przetargi 2016 1860
PRZETARGI Przetargi 2015 5789
PRZETARGI Przetargi 2014 22079
PRZETARGI Przetargi 2013 6576
PRZETARGI Przetargi 2012 2831
PRZETARGI Przetargi 2011 2421
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 114
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 297
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 639
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 585
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 536
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 873
PETYCJE Informacje ogólne 252
PETYCJE Treści petycji 331