Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 740642
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11004
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 8419
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7559
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3376
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5619
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5892
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5950
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5493
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5453
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6939
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 846
PRAWO LOKALNE Statut 3494
PRAWO LOKALNE Uchwały 4445
PRAWO LOKALNE Protokoły 3321
PRAWO LOKALNE Podatki 3984
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3563
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3988
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3819
PRAWO LOKALNE Inne 3506
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4395
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 756
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 967
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3107
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2806
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3319
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2706
MOJA SPRAWA Podatki 2975
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2852
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11254
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11301
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2022 526
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 12487
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12922
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 6058
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21908
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20590
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 2074
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3225
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2813
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3658
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3416
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3781
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7354
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7935
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2474
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4200
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 19535
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22515
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21927
PRZETARGI Przetargi 2017 3665
PRZETARGI Przetargi 2016 2226
PRZETARGI Przetargi 2015 6177
PRZETARGI Przetargi 2014 22434
PRZETARGI Przetargi 2013 6909
PRZETARGI Przetargi 2012 3206
PRZETARGI Przetargi 2011 2831
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 40
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 273
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 413
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 583
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 939
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 843
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 779
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1164
PETYCJE Informacje ogólne 517
PETYCJE Treści petycji 777