Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 701610
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10812
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7783
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7376
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3198
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5461
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5746
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5807
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5402
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5291
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6751
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 707
PRAWO LOKALNE Statut 3371
PRAWO LOKALNE Uchwały 4218
PRAWO LOKALNE Protokoły 3212
PRAWO LOKALNE Podatki 3912
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3492
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3855
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3729
PRAWO LOKALNE Inne 3422
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4282
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 679
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 811
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 4076
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2316
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3031
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2739
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3245
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2649
MOJA SPRAWA Podatki 2906
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2772
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11195
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11247
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 12176
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12832
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5972
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21813
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20519
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1996
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3148
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2732
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3604
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3347
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3730
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7279
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7871
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 15162
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 21564
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21829
PRZETARGI Przetargi 2017 3521
PRZETARGI Przetargi 2016 2116
PRZETARGI Przetargi 2015 6055
PRZETARGI Przetargi 2014 22338
PRZETARGI Przetargi 2013 6826
PRZETARGI Przetargi 2012 3099
PRZETARGI Przetargi 2011 2709
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 181
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 341
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 491
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 865
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 772
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 711
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1079
PETYCJE Informacje ogólne 436
PETYCJE Treści petycji 649