Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 457666
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10197
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6333
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6754
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2585
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4913
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5220
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5292
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5032
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4738
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6152
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 218
PRAWO LOKALNE Statut 2934
PRAWO LOKALNE Uchwały 3547
PRAWO LOKALNE Protokoły 2828
PRAWO LOKALNE Podatki 3562
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3158
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3401
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3286
PRAWO LOKALNE Inne 3012
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3841
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 276
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 226
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3579
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1982
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2804
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2525
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3026
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2437
MOJA SPRAWA Podatki 2690
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2551
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11007
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11041
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 423
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5590
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21480
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20215
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1685
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2860
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2428
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3299
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3077
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3421
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 6998
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7588
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 2058
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21397
PRZETARGI Przetargi 2017 3055
PRZETARGI Przetargi 2016 1771
PRZETARGI Przetargi 2015 5706
PRZETARGI Przetargi 2014 22007
PRZETARGI Przetargi 2013 6497
PRZETARGI Przetargi 2012 2750
PRZETARGI Przetargi 2011 2333
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 43
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 248
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 597
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 539
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 495
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 823
PETYCJE Informacje ogólne 202
PETYCJE Treści petycji 258