Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 9398
Nazwa pozycji Data
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2947 i 2525 w miejscowości Jawornik 2020-09-16
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec 2020-09-07
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza 2020-09-04
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - przysiółek Gąsiorówki 2020-08-31
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-08-12
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-05-21
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-05-20
Przetarg nieograniczony na modernizację budynku byłej szkoły na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap I - wzmocnienie stropu i konstrukcja dachu z pokryciem 2020-05-14
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec 2020-05-11
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę ciągników rolniczych z osprzętem na potrzeby Gminy Niebylec 2020-04-09
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec 2020-02-26
Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku 2020-01-10