Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” 2013-10-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-08-12
Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatu samochodowego, budowa myjni samochodowej bezdotykowej dwustanow 2013-01-07
Obwieszczenie o postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia: „Budowa Ośrodka Sanatoryjno-Rechabilitacyjno-Wypoczynkowego, studni, oczyszczalni ścieków, zjazdu z drogi powiatowej wraz z infrastrukturą” 2013-04-25
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa 2013-07-15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko 2013-07-30
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie 2013-07-30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia gm. Niebylec” 2013-08-20
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia gm. Niebylec” 2013-09-19
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” 2013-09-24
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o zakończeniu postępowania dowodowego 2013-09-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza 2013-09-24
Obwieszczenie dot. postępowania pn: Przebudowa mostu w miejscowości Konieczkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1935 Konieczkowa – Lutcza w km 0+103 2013-10-02
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu w miejscowości Konieczkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1935 Konieczkowa – Lutcza w km 0+103R 2013-10-31
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Sanatoryjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego, studni, oczyszczalni ścieków, zjazdu z drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 6 2013-11-06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Konieczkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1935 Konieczkowa – L 2013-11-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2013-11-25
Obwieszczenie wznawiające postępowanie administracyjne 2013-11-25
Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec 2013-11-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec 2013-11-25
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2013-11-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Konieczkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1935 Konieczkowa – Lutcza w km 0+103” 2013-11-29
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wydanej decyzji 2013-12-12
Informacja Burmistrza Błażowej 2013-12-12
Informacja Burmistrza Błażowej o wydaniu decyzji 2013-12-12


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-06-28