Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wniosku Podkarpackiego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – 2016-01-25
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-12-21
Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec 2015-09-25
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-09-25
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ -tos.440.8.2015.JA.dts.1 2015-10-02
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-10-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędz 2015-10-16
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budow 2015-11-16
Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, b 2015-11-16
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-11-20
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec w 2015-09-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice 2015-09-21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec w km 6+450-7+600 wraz z przebudową mo 2015-09-10
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-08-11
Obwieszczenie Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-08-11
OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec" 2015-06-03
Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec 2015-04-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego 2015-03-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego 2015-03-05
OBWIESZCZENIE Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WBl -alternatywa 2015-02-18
OBWIESZCZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia poleg 2015-01-30
OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na zbieraniu odpadów (skup złomu). 2015-01-14


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-01-14