Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej wszczęte na wniosek strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Rzeszowie dla przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Pańs 2017-03-09
Zawiadomienie o wszczęciu na żądanie strony postępowania nieważności decyzji dla przedsięwzięcia - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami bu 2017-01-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: WOOŚ.422.2.2017.AR.2 2017-05-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza w km 2+855 – 4+320 wraz z przebu 2017-05-12
Zawiadomienie w sprawie zmiany taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-06-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza w km 2+855 – 4+ 2017-08-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza w km 2+855 – 4+320 wr 2017-08-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r znak: WOOŚ.442.3.2017.AR.3 2017-11-09


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-01-25