Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2018-02-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.422.1.2018.AR.4 2018-02-15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2018-03-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec z dnia 13.03.2018 r., znak: MŚ.6220.1.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-03-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec z dnia 13.03.2018 r., znak: MŚ.6220.1.2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-03-15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia - Połomia w km 3+836-5+836 wraz z przebudową mostu w km 5+942 ora 2018-03-16
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia - Połomia w km 3+836-5+836 wraz z przebudową mostu w km 5+942 oraz przebudową przepustu w km 4+914 w miejscowości Połomia̶ 2018-04-06
Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok K 2018-04-13
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domarad 2018-05-10
Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Ko 2018-05-30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domarad 2018-07-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-07-30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domarad 2018-08-29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domarad 2018-09-28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domarad 2018-09-28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek (obecnie DK nr 19 w związku z budową mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domaradz w km 232+751, wraz z budo 2018-10-25


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-02-07