Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGLOSZENIA

Drukuj
Referat Mienia i Ochrony Środowiska
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 • ds. mienia i gospodarki nieruchomościami,
 • ds. rozwoju gospodarczego i ewidencji działalności gospodarczej,
 • ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 • ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • ds. gospodarki mieszkaniowej,
 • ds. gospodarki wodnej,
 • ds. gospodarki odpadowej,
 • ds. utrzymania porządku i czystości w gminie,
 • ds. ustawy o ochronie zwierząt,
 • ds. transportu drogowego,
 • ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
Oprócz zagadnień wymienionych wyżej, w referacie załatwiane są sprawy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji dopłat do paliwa rolniczego.

Referat Mienia i Ochrony Środowiska

Nr tel.

Niebylec 183 nr pok

Kierownik Referatu, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa

mgr Katarzyna Lubas

2773002 wew. 43

7

Ochrona środowiska,  gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna.

mgr Beata Zaremba

2773002 wew. 42

6

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, ochrona środowiska (zezwolenia na usunięcue drzew i krzewóów z terenu nieruchomości), leśnictwo i łowiectwo, zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji środowiskowych

mgr Alicja Pszonka

2773002 wew. 42

6