Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. fakturowania opłat za odpady komunalne 2022-01-17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec - inspektor ds. gospodarki odpadowej 2021-07-06
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 2019-06-03
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu 2019-04-17
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej 2019-04-17
Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec 2019-03-25
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej 2018-09-11
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu 2018-06-18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-12-08
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-09-04
Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu 2017-06-26
Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Sz 2017-04-10