Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gwoździanka
Data publikacji: 2003-04-11
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2006 wyniosła 342 mieszkańców Sołtysem wsi jest p. Stefan Czurczak. Radnym Gwoździanki jest p. Stanisław Lenart. Gwoździanka wchodzi w skład parafii rzymsko - katolickiej w Niebylcu. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.


Data publikacji: 2003-04-11