Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gwoźnica Górna
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona ok. 7 km. od centrum Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gwoźnicy Górnej wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1394, a powierzchnia stanowi 1307 ha. Sołtysem wsi jest p. Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi okręg wyborczy, z którego wybrani zostali następujący radni: Tomasz Pilecki i Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi parafię rzymsko – katolicką, której proboszczem jest ks. Stanisław Buszta. We wsi istnieje zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, jednostka OSP i organizacja KGW. Wieś charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, zbliżonym do iwonickiego.


Data publikacji: 2003-04-11