Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Jawornik
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona jest ok. 3 km od Niebylca w kierunku Sanoka. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Jawornika wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1234 osoby, a powierzchnia stanowi 1215 ha. Sołtysem wsi jest p. Adam Loch. Radnymi z Jawornika są Zofia Pilecka oraz Eryk Trojanowski. Część wsi należy do parafii rzymsko – katolickiej w Niebylcu, natomiast zdecydowana większość Jawornika tworzy parafię – rektorat, którego proboszczem jest ks. Adam Kaczor. We wsi istnieje szkoła podstawowa, funkcjonuje jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i organizacja KGW.


Data publikacji: 2003-04-11