Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Konieczkowa
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona ok. 2 km. od centrum Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Konieczkowej wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniosła 1250, a powierzchnia stanowi 1098 ha. Sołtysem wsi jest p. Tadeusz Stanisławczyk,. Radnymi z Konieczkowej są Stanisław Daszykowski i Grzegorz Smela. Konieczkowa należy do parafii rzymsko – katolickiej w Niebylcu We wsi istnieje zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, funkcjonuje jednostka OSP i organizacja KGW.


Data publikacji: 2003-04-11