Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGLOSZENIA

Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data publikacji: 2011-09-08
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XLIX/327/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-09-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0