Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Sz
Data publikacji: 2017-04-10
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze. zm.), Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów:
1)    Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
2)    Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
3)     Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4)    Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
5)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
6)    Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy
Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-04-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2