Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu
Data publikacji: 2018-06-18
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
2) Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi
3) Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4) Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku
5) Przedszkola Samorządowego w Niebylcu
Szczegłowe informacje w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-06-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2