Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGLOSZENIA

Grupa: OGLOSZENIA
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Referat finansowo - budżetowy
Data publikacji: 2004-03-12
REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
a) kierownik Referatu, będący jednocześnie Skarbnikiem Gminy – głównym księgowym budżetu,
b) księgowości budżetowej,
c) księgowości podatkowej,
d) podatków i opłat wiejskich,
e) rachuby płac,
f) kasy i ewidencji środków trwałych i wyposażenia
REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY Nr tel. Nr pok.
Kierownik Referatu, przygotowywanie projektu i realizacja budżetu mgr Edward Wolanin   2773002 wew. 36 5
Księgowość budżetowa mgr Mariola Pięciak
2773002 wew. 36 6
Księgowość budżetowa mgr Magdalena Wójcikowska 2773002 wew. 36 6
Płace i rozrachunki z kontrahentami Stanisława Knaś 2773002 wew. 40  8
Księgowość podatkowa Maria Rzeźnikiewicz 2773002 wew. 33 3
Podatki i opłaty wiejskie, zaświadczenia Anna Borkowska   2773002 wew. 33 3
Podatki i opłaty wiejskie mgr Agnieszka Marczak 2773002 wew. 33 3
Kasa, podatek od środków transportowych Bogusława Wcisło 2773002 wew. 37 7
Fakturowanie opłat za ścieki Edwarda Kisiel 2773002 wew. 37 7


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2004-03-12