Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nr pozycji: IP.041.1.2019
Nazwa pozycji: Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec
Data publikacji: 2019-03-25
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu: zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-03-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 6

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 3