Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej
Data publikacji: 2019-04-17
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późno zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej. Szczegółowe infomacje w treści zarządzenia oraz załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pezdan
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-04-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 5

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 2