Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Data publikacji: 2019-06-03
Stanowisko urzędnicze:  referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność,
4) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury lub wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność i komunikatywność,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) wskazane prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje w załączniu


Osoba odpowiedzialna za treść: Antoni Chuchla
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-06-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 56

  • Ilość pobrań: 69

  • Ilość pobrań: 31

  • Ilość pobrań: 9

  • Ilość pobrań: 17