Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 595637
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10597
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7199
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7134
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2941
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5241
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5554
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5609
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5267
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5078
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6536
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 515
PRAWO LOKALNE Statut 3171
PRAWO LOKALNE Uchwały 3929
PRAWO LOKALNE Protokoły 3060
PRAWO LOKALNE Podatki 3769
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3337
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3651
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3521
PRAWO LOKALNE Inne 3255
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4099
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 511
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 585
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3874
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2182
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2945
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2657
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3172
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2574
MOJA SPRAWA Podatki 2823
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2686
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11113
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11162
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 2684
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12645
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5807
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21657
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20381
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1869
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3036
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2598
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3476
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3219
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3589
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7154
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7745
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 2924
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 20579
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21722
PRZETARGI Przetargi 2017 3311
PRZETARGI Przetargi 2016 1967
PRZETARGI Przetargi 2015 5905
PRZETARGI Przetargi 2014 22199
PRZETARGI Przetargi 2013 6674
PRZETARGI Przetargi 2012 2956
PRZETARGI Przetargi 2011 2527
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 46
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 199
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 379
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 726
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 663
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 605
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 961
PETYCJE Informacje ogólne 311
PETYCJE Treści petycji 533