Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 692789
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10786
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7696
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7351
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3163
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5436
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5722
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5783
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5383
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5268
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6716
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 691
PRAWO LOKALNE Statut 3355
PRAWO LOKALNE Uchwały 4180
PRAWO LOKALNE Protokoły 3197
PRAWO LOKALNE Podatki 3901
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3480
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3831
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3716
PRAWO LOKALNE Inne 3407
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4267
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 661
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 783
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 4043
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2302
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3025
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2731
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3240
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2646
MOJA SPRAWA Podatki 2895
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2761
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11187
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11241
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 10980
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12814
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5953
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21795
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20505
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1982
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3138
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2718
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3591
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3336
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3718
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7267
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7863
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 13137
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 21421
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21816
PRZETARGI Przetargi 2017 3495
PRZETARGI Przetargi 2016 2100
PRZETARGI Przetargi 2015 6038
PRZETARGI Przetargi 2014 22318
PRZETARGI Przetargi 2013 6807
PRZETARGI Przetargi 2012 3084
PRZETARGI Przetargi 2011 2693
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 165
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 320
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 476
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 851
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 763
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 701
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1065
PETYCJE Informacje ogólne 418
PETYCJE Treści petycji 631