Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 480069
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10317
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6522
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6811
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2637
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4960
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5264
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5335
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5062
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4797
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6208
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 264
PRAWO LOKALNE Statut 2965
PRAWO LOKALNE Uchwały 3611
PRAWO LOKALNE Protokoły 2865
PRAWO LOKALNE Podatki 3583
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3178
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3437
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3313
PRAWO LOKALNE Inne 3038
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3863
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 292
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 289
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3630
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2031
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2822
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2536
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3038
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2462
MOJA SPRAWA Podatki 2704
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2561
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11021
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11054
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 2140
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5618
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21500
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20230
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1706
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2880
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2447
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3321
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3091
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3433
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7013
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7601
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 4504
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21479
PRZETARGI Przetargi 2017 3089
PRZETARGI Przetargi 2016 1796
PRZETARGI Przetargi 2015 5724
PRZETARGI Przetargi 2014 22025
PRZETARGI Przetargi 2013 6515
PRZETARGI Przetargi 2012 2773
PRZETARGI Przetargi 2011 2354
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 62
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 260
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 608
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 549
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 505
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 833
PETYCJE Informacje ogólne 225
PETYCJE Treści petycji 299