Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 749571
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11060
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 8721
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7602
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3408
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5641
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5913
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5974
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5520
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5493
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6977
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 866
PRAWO LOKALNE Statut 3510
PRAWO LOKALNE Uchwały 4503
PRAWO LOKALNE Protokoły 3334
PRAWO LOKALNE Podatki 3992
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3578
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 4012
PRAWO LOKALNE Gminna Ewidencja Zabytków 17
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3830
PRAWO LOKALNE Inne 3522
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4411
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 768
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 1006
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3110
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2814
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3324
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2717
MOJA SPRAWA Podatki 2987
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2860
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11259
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11312
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2022 982
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 14056
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12928
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 6072
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21915
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20597
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 2079
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3231
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2818
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3666
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3421
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3786
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7364
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7941
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2520
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4217
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 21474
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22574
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21936
PRZETARGI Przetargi 2017 3681
PRZETARGI Przetargi 2016 2242
PRZETARGI Przetargi 2015 6181
PRZETARGI Przetargi 2014 22445
PRZETARGI Przetargi 2013 6916
PRZETARGI Przetargi 2012 3211
PRZETARGI Przetargi 2011 2845
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 48
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 281
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 417
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 591
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 948
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 848
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 793
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1174
PETYCJE Informacje ogólne 537
PETYCJE Treści petycji 810