Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 528297
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10398
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6843
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6935
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2741
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5050
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5358
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5424
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5138
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4903
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6298
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 333
PRAWO LOKALNE Statut 3023
PRAWO LOKALNE Uchwały 3707
PRAWO LOKALNE Protokoły 2921
PRAWO LOKALNE Podatki 3645
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3234
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3513
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3376
PRAWO LOKALNE Inne 3123
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3951
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 372
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 400
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3715
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2085
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2859
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2571
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3078
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2498
MOJA SPRAWA Podatki 2741
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2598
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11047
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11097
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 9318
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5680
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21552
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20274
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1766
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2938
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2502
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3373
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3140
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3490
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7066
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7654
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 15180
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21600
PRZETARGI Przetargi 2017 3173
PRZETARGI Przetargi 2016 1854
PRZETARGI Przetargi 2015 5787
PRZETARGI Przetargi 2014 22077
PRZETARGI Przetargi 2013 6569
PRZETARGI Przetargi 2012 2827
PRZETARGI Przetargi 2011 2416
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 110
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 296
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 638
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 583
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 535
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 869
PETYCJE Informacje ogólne 251
PETYCJE Treści petycji 330