Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 556118
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10472
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7006
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7013
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2814
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5120
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5435
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5504
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5197
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4964
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6363
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 415
PRAWO LOKALNE Statut 3092
PRAWO LOKALNE Uchwały 3815
PRAWO LOKALNE Protokoły 3001
PRAWO LOKALNE Podatki 3697
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3268
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3560
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3430
PRAWO LOKALNE Inne 3178
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4008
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 435
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 471
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3770
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2126
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2896
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2611
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3123
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2533
MOJA SPRAWA Podatki 2775
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2631
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11076
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11123
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 65
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12126
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5730
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21593
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20308
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1801
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2979
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2544
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3413
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3172
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3535
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7100
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7698
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 19271
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21657
PRZETARGI Przetargi 2017 3226
PRZETARGI Przetargi 2016 1900
PRZETARGI Przetargi 2015 5833
PRZETARGI Przetargi 2014 22113
PRZETARGI Przetargi 2013 6609
PRZETARGI Przetargi 2012 2883
PRZETARGI Przetargi 2011 2456
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 151
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 328
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 677
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 617
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 566
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 910
PETYCJE Informacje ogólne 271
PETYCJE Treści petycji 412