Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 487278
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10329
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6592
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6829
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2651
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4972
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5279
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5350
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5069
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4815
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6220
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 271
PRAWO LOKALNE Statut 2974
PRAWO LOKALNE Uchwały 3631
PRAWO LOKALNE Protokoły 2874
PRAWO LOKALNE Podatki 3592
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3184
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3450
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3321
PRAWO LOKALNE Inne 3049
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3882
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 299
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 309
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3649
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2039
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2830
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2544
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3047
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2470
MOJA SPRAWA Podatki 2710
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2572
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11027
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11058
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 3728
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5625
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21506
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20236
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1714
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2887
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2453
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3325
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3095
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3438
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7017
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7610
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 6578
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21497
PRZETARGI Przetargi 2017 3097
PRZETARGI Przetargi 2016 1800
PRZETARGI Przetargi 2015 5728
PRZETARGI Przetargi 2014 22031
PRZETARGI Przetargi 2013 6520
PRZETARGI Przetargi 2012 2778
PRZETARGI Przetargi 2011 2361
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 65
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 265
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 609
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 552
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 506
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 837
PETYCJE Informacje ogólne 228
PETYCJE Treści petycji 301