Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 470153
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10279
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6458
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6792
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2624
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4943
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5247
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5318
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5054
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4777
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6192
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 252
PRAWO LOKALNE Statut 2953
PRAWO LOKALNE Uchwały 3586
PRAWO LOKALNE Protokoły 2849
PRAWO LOKALNE Podatki 3575
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3170
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3427
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3301
PRAWO LOKALNE Inne 3026
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3851
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 284
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 271
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3617
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1997
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2818
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2533
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3036
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2456
MOJA SPRAWA Podatki 2702
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2559
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11021
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11052
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 1223
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5611
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21494
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20227
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1702
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2874
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2446
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3314
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3088
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3431
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7010
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7601
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 3276
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21462
PRZETARGI Przetargi 2017 3079
PRZETARGI Przetargi 2016 1786
PRZETARGI Przetargi 2015 5720
PRZETARGI Przetargi 2014 22023
PRZETARGI Przetargi 2013 6511
PRZETARGI Przetargi 2012 2768
PRZETARGI Przetargi 2011 2350
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 54
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 256
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 601
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 544
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 499
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 828
PETYCJE Informacje ogólne 220
PETYCJE Treści petycji 288