Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 499688
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10344
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6727
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6851
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2671
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4988
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5296
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5369
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5082
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4833
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6239
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 283
PRAWO LOKALNE Statut 2983
PRAWO LOKALNE Uchwały 3648
PRAWO LOKALNE Protokoły 2887
PRAWO LOKALNE Podatki 3596
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3190
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3460
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3328
PRAWO LOKALNE Inne 3057
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3891
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 307
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 331
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3662
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2066
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2839
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2550
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3053
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2478
MOJA SPRAWA Podatki 2719
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2579
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11030
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11064
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 5984
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5633
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21513
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20242
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1719
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2897
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2459
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3330
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3105
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3445
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7025
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7616
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 9681
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21527
PRZETARGI Przetargi 2017 3115
PRZETARGI Przetargi 2016 1806
PRZETARGI Przetargi 2015 5733
PRZETARGI Przetargi 2014 22035
PRZETARGI Przetargi 2013 6529
PRZETARGI Przetargi 2012 2782
PRZETARGI Przetargi 2011 2366
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 75
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 267
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 612
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 555
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 508
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 839
PETYCJE Informacje ogólne 233
PETYCJE Treści petycji 307