Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 454826
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10189
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6324
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6741
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2579
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4905
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5216
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5279
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5022
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4725
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6145
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 213
PRAWO LOKALNE Statut 2923
PRAWO LOKALNE Uchwały 3534
PRAWO LOKALNE Protokoły 2820
PRAWO LOKALNE Podatki 3551
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3152
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3391
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3278
PRAWO LOKALNE Inne 3002
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3834
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 265
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 218
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3567
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1974
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2795
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2520
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3021
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2432
MOJA SPRAWA Podatki 2686
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2546
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11002
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11037
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 258
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 5584
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21474
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20209
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1681
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2852
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2420
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3293
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3071
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3415
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 6992
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7580
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 1859
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21386
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2011 5734
PRZETARGI Przetargi 2017 3044
PRZETARGI Przetargi 2016 1762
PRZETARGI Przetargi 2015 5697
PRZETARGI Przetargi 2014 21998
PRZETARGI Przetargi 2013 6489
PRZETARGI Przetargi 2012 2739
PRZETARGI Przetargi 2011 2326
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 37
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 245
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 591
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 535
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 492
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 818
PETYCJE Informacje ogólne 202
PETYCJE Treści petycji 256