Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 713973
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 10863
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 7943
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7441
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3269
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5523
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5796
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5841
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5423
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5340
WŁADZE, BUDŻET Budżet 6798
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 740
PRAWO LOKALNE Statut 3406
PRAWO LOKALNE Uchwały 4273
PRAWO LOKALNE Protokoły 3250
PRAWO LOKALNE Podatki 3938
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3522
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 3919
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3768
PRAWO LOKALNE Inne 3450
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4320
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 710
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 853
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 4113
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2343
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3046
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2753
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3258
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2661
MOJA SPRAWA Podatki 2920
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2786
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11211
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11259
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 12245
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 12856
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 6002
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21847
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20542
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 2034
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3169
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2761
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3620
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3369
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3749
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7303
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7892
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 17642
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 21714
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 21848
PRZETARGI Przetargi 2017 3573
PRZETARGI Przetargi 2016 2149
PRZETARGI Przetargi 2015 6092
PRZETARGI Przetargi 2014 22377
PRZETARGI Przetargi 2013 6850
PRZETARGI Przetargi 2012 3132
PRZETARGI Przetargi 2011 2746
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 204
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 367
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 521
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 895
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 791
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 736
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1105
PETYCJE Informacje ogólne 453
PETYCJE Treści petycji 670