Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2021

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Decyzja MŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2021-12-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec o wydaniu w dniu 31.12.2021 r. decyzji znak: MŚ.6220.2.2021 2021-12-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 31.12.2021 r. decyzji znak: MŚ.6220.2.2021 2021-12-31
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Budowy drogi S19 od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica 2021-12-30
Odpowiedź na pismo nr SKO.420/401/2021 z dnia 06.12.2021 w sprawie budowy elektrowni słonecznej w Gwoździance 2021-12-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.12.2021 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.NH.357 2021-12-07
Zakończenie postępowania dowodowego: Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.. 2021-11-16
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z 26.10.2021 (SKO.4170/68/2021) Budowa Elektrowni Słonecznej w Gwoździance 2021-11-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec nr MŚ.6220.2.2021 z dnia 26.10.2021 r. o ponownym wystąpieniu do organów: "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 3488/1, 3488/3 i 3512 w Lutczy wra 2021-10-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 2021-09-15
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji znak: MŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździank 2021-09-10
Obwieszczenie MŚ.6220.1.2021 "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździanka, Gmina Niebylec". 2021-09-07
Obwieszczenie znak: MŚ.6220.1.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździanka, Gmina Niebylec 2021-09-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec - "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 3488/1, 3488/3 i 3512 w Lutczy wraz z proponowanym podziałem w/w działek" 2021-08-31
Wszczęcie postępowania - "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 3488/1, 3488/3 i 3512 w Lutczy wraz z proponowanym podziałem w/w działek" 2021-08-31
Decyzja Wójta Gminy Niebylec znak: MŚ.6220.1.2021 z dnia 19.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździa 2021-08-19
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 19.08.2021 r. Wójt Gminy Niebylec wydał decyzję, znak: MŚ.6220.1.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towa 2021-08-19
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 19.08.2021 r. decyzji znak: MŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 712/4 (ob 2021-08-19
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździanka, Gmina Niebylec" 2021-07-02
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 712/4 (obręb 0003) w miejscowości Gwoździ 2021-05-13
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek (DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2020.JSz.5) 2021-05-11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Słonecznej w Gwoździance 2021-03-26
Wnioski o wydanie opinii dla zadania Budowa Elektrowni Słonecznej w Gwoździance 2021-03-26
Obwieszczenie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gwoździance 2021-03-26
ZAWIADOMIENIE o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji GDOŚ 2021-03-23
OBWIESZCZENIE GDOŚ "Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030" 2021-02-02