Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2022

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o zatwierdzeniu Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem) - sekcja I (km 21+673 - 2022-08-12
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+971 przez rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury 2022-07-28
Obwieszczenie wszczęcie postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów ? Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+971 przez rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urzą 2022-07-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Niebylec nr MŚ.6220.2.2022 z dnia 22.07.2022 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932R Żarnowa - Jawornik w km 0+000-2+325 w miejscowości Żarnowa, Gwoździanka i Jawornik 2022-07-25
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w sprawie drenażu rozsączajęcgo ścieki z przydomowej oczyszczalni w Baryczce 2022-07-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Niebylec obowiązku likwidacji przepustu okularowego w Baryczce 2022-07-21
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11.07.2022 r. znak: OS-IV.7440.37.2022.WZ 2022-07-19
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932R Żarnowa ? Jawornik w km 0+000-2+325 w miejscowości Żarnowa, Gwoździanka i Jawornik" - obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 2022-07-04
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932R Żarnowa - Jawornik w km 0+000-2+325 w miejscowości Żarnowa, Gwoździanka i Jawornik" - obwieszenie o wszczęciu postępowania 2022-07-06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce 2022-04-27
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce 2022-04-27