Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona Środowiska - ogłoszenia 2020

Drukuj
Nazwa pozycji Data
"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." - odziaływanie dla środowiska 2020-12-08
Postępowanie - Budowa budynku mieszkalno-usługowego Dom Seniora w Lutczy 2020-08-24
Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka, w ciągu drogi wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 995, 996/2, 994/2 i 774/2 w Baryczce w km 0+020 2020-07-08
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 199/2, 222/1, 234/1, 235/1, 235/2, 236, 6377/4 (obręb 0008) w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec. (proj. Lutcza II) 2020-06-08
Obwieszczenie - Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na ode. Babica Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2020-05-14
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1084/1, 1085, 1086, 1087/1 (obręb 0008) w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec. (proj. Lutcza I) 2020-05-06
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 2020-05-06
Obwieszczenie w sprawie wniosku Elektrowni PV 61 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02?566 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 2020-05-06
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz" 2020-04-22
Obwieszczenie WOOŚ.420.21.7.2019.AH.30 - Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2020-03-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie realizacji projektu pn. "Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" 2020-03-17
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz 2020-02-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r., WOOŚ.420.21.7.2019.AH.18 2020-01-17