Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Data publikacji: 2003-04-11
Instytucja kultury utworzona w 1985r. Jej dyrektorem jest p. inż. Wiktor Bochenek. Jednostka ma siedzibę w Niebylcu. W ramach GOK działa kapela ludowa „Jany”, zespół śpiewaczy „Malina”, kapela podwórkowa „Cajmery”, Jazz Band Niebylec, młodzieżowa grupa wokalna oraz wiele kół zainteresowań. GOK wydaje gazetę lokalną „Głos Niebylca”, w której publikowane są aktualne informacje gospodarcze, kulturalne i sportowe z regionu. Od niedawna GOK zakresem swego działania obejmuje również działalność sportową i w tym zakresie prowadzi siłownię „Champion” oraz organizuje różne imprezy sportowe. Stałą imprezą kulturalną w Niebylcu są doroczne „Dni Niebylca” na przełomie czerwca i lipca oraz „Kabaretowisko” organizowane w październiku każdego roku. Tel. GOK – (0 prefiks 17) 27 – 73 – 030.
Strona www Gminnego Ośrodka Kultury


Data publikacji: 2003-04-11