Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wybory ławników sądowych
Data publikacji: 2011-05-31
Dnia 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników sądowych, wybranych w październiku 2007 r. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów.
    Z terenu Gminy Niebylec ma zostać wybranych 2 ławników, w tym 1 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sprawach cywilnych i karnych i 1 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie w sprawach rodzinnych.
    Kandydatów na ławników należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Niebylec, pokój nr 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-05-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0