Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Zespół Szkół w Lutczy
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-36-04 Dyrektor Zespołu mgr inż. Antoni Baszak W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lutczy z oddziałem zerowym oraz Gimnazjum sześciooddziałowe. W Szkole Podstawowej uczy się 131 uczniów a w gimnazjum 156 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. Przy Zespole Szkół działa Towarzystwo Przyjaciół Lutczy.


Data publikacji: 2003-04-17