Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 2012-10-09
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35ust.1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości; wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży: Jawornik - działka nr 271 o pow. 0.21 ha wpisana w KW-39938. Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w Jaworniku , oznaczona numerem ewidencyjnym 271 o pow. 0,21 ha, stanowiąca użytek R-IV a Lokalizacja- nieruchomość położona na pograniczu z miejscowością Gwoździanka, w pasie gruntów przylegających do drogi głównej o nawierzchni bitumicznej. W pobliżu zakrzaczony wąwóz. Średnie oddalenie od zabudowy miejscowości. Działka nie posiada dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. Ukształtowanie terenu - przewaga łagodnych skłonów. Działka odłogowana oraz porośnięta samosiewkami drzew i krzewów liściastych, bez znaczących wartości użytkowych i hodowlanych. W otoczeniu przewaga gruntów wykorzystywanych rolniczo. Kształt działki nieregularny. Więcej w załączniku poniżej


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2012-10-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2