Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec, znajdujących się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia)
Data publikacji: 2012-10-09
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec, znajdujących się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia). Lokal użytkowy o powierzchni 38,20 m2. Więcej w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2012-10-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0