Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podstawowa w Lutczy Nr 2
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 746-34-77 Dyrektor Szkoły mgr Maria Jarzyło Jest to sześcioklasowa szkoła podstawowa z klasami łączonymi oraz oddziałem zerowym. W szkole podstawowej uczy się 57 uczniów. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel kontraktowy, 4 nauczycieli mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. W szkole znajduje się Izba Regionalna ( małe muzeum szkolne). Szkoła organizuje pikniki rodzinne połączone z zabawami na świeżym powietrzu. Położenia szkoły wśród 1 ha zieleni z dala od drogi szybkiego ruchu sprzyja bezpiecznemu i aktywnemu wypoczynkowi z wykorzystaniem boisk sportowych i terenowej ścieżki zdrowia.


Data publikacji: 2003-04-17