Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podstawowa w Niebylcu
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 746-21-55 Dyrektor Szkoły mgr Lucyna Małek – Adamiak W szkole uczy się 83 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Koło PTSM


Data publikacji: 2003-04-17