Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec połozonych w Niebylcu,Konieczkowej oraz Gwoźnicy Górnej
Data publikacji: 2014-11-25

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późno zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży:

Niebylec- Działka numer 360/1 o pow. 0,0036 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032101/2 – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Konieczkowa - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2274 o pow. 0,24 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ15/00046089/2

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2049/1 o pow. 0,33 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/45383/6

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 1691 o pow. 0,07 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00035217/9Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-11-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 4