Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa: OCHRONA ŚRODOWISKA
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Referat finansowo - budżetowy
Data publikacji: 2004-03-12
REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
a) kierownik Referatu, będący jednocześnie Skarbnikiem Gminy - głównym księgowym budżetu,
b) księgowości budżetowej,
c) księgowości podatkowej,
d) podatków i opłat wiejskich,
e) rachuby płac,
f) kasy i ewidencji środków trwałych i wyposażenia
REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY Nr tel. Nr pok.
Kierownik Referatu, przygotowywanie projektu i realizacja budżetu Edward Wolanin   172773002, 172773985 5
Księgowość budżetowa Mariola Pięciak
172773002, 172773987 7
Księgowość budżetowa Magdalena Wójcikowska 172773002, 172773986 6
Płace i rozrachunki z kontrahentami Anna Irzyk
172773002, 172773986  6
Księgowość podatkowa Monika Bator-Ciura
172773002, 172773984 4
Podatki i opłaty wiejskie, zaświadczenia Anna Borkowska   172773002, 172773984 4
Podatki i opłaty wiejskie Agnieszka Marczak 172773002, 172773984 4
Kasa, podatek od środków transportowych Bogusława Wcisło 172773002, 172773987 7
Fakturowanie opłat za ścieki Renata Mnich
172773002, 172773992 Niebylec 183 pok nr 6


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2004-03-12