Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2020
Data publikacji: 2019-12-06

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec

OGŁASZA

 OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pt.:

 „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”.

Szczegółowe informacje w załącznikachOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-12-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0