Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.2.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec
Data publikacji: 2020-05-11
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych, w tym dróg wewnętrznych, jak również gminnych placów i parkingów na terenie gminy Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: a) technologia I - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 1 500 m2; b) technologia II - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 2 300 m2; c) technologia III - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 0,05 m3, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. gr. 5 cm - 2 000 m2; d) technologia IV - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o śr. gr. 0,05 Mg, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - 6 200 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-05-11

Załączniki

 • 2020-05-11 | 21:41:49

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 26

 • 2020-05-11 | 21:42:53

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 57

 • 2020-05-11 | 21:43:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 30

 • 2020-05-11 | 21:44:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 19

 • 2020-05-11 | 21:44:20

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 16

 • 2020-05-11 | 21:44:42

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-05-11 | 21:45:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-05-11 | 21:45:18

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 26

 • 2020-05-11 | 21:46:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 16

 • 2020-05-11 | 21:48:12

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-05-11 | 21:48:29

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 49

 • 2020-05-11 | 21:48:43

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 36

 • 2020-05-26 | 11:50:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 45

 • 2020-06-08 | 17:11:26

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 30