Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego
Data publikacji: 2021-10-06
Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA że na wniosek otrzymany w dniu 09.09.2021 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Sławomira Barczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.19.2021 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
Szczegółowe informacje w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-10-06

Załączniki

  • 2021-10-04 | 14:25:13

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 7