Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
Data publikacji: 2022-06-28
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 10 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1449), Wójt Gminy Niebylec postanawia ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pezdan
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-06-28

Załączniki

  • 2022-06-28 | 12:36:05

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 36

  • 2022-06-28 | 12:36:27

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 39