Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
Data publikacji: 2023-03-10
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 10 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(t. j. Dz. U. 2021 poz. 1449 ze zm.), Wójt Gminy Niebylec postanawia ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pezdan
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2023-03-10

Załączniki

 • 2023-03-10 | 15:41:51

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 2

 • 2023-03-10 | 15:42:18

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 8

 • 2023-03-10 | 15:42:44

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 0