Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 818029
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11309
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 10340
WŁADZE, BUDŻET Wójt 7981
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3665
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5832
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 6142
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6242
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5783
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 5936
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7489
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 1139
PRAWO LOKALNE Statut 3699
PRAWO LOKALNE Uchwały 4994
PRAWO LOKALNE Protokoły 3556
PRAWO LOKALNE Podatki 4116
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3705
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 4257
PRAWO LOKALNE Gminna Ewidencja Zabytków 119
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3937
PRAWO LOKALNE Inne 3648
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4571
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 872
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 1174
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3200
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2886
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3399
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2794
MOJA SPRAWA Podatki 3071
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2947
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11338
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 11430
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2023 3592
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2022 4973
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2021 17721
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2020 13002
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 6145
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 21999
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20669
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 2156
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 3321
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2901
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3757
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 3530
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3869
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 7458
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 8040
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2702
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4308
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 27628
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22849
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 22189
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2023 85
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 121
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 338
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 489
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 651
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 999
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 908
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 849
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1254
PETYCJE Informacje ogólne 663
PETYCJE Treści petycji 987