Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2014.
Data publikacji: 2014-01-22

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 896) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2014."

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.niebylec.pl oraz w pok. nr 16 Urzędu Gminy (II p.).

Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Niebylcu pok. Nr 16 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7,00 do 15,00 oraz poprzez e-mail na adres sekretariat@niebvlec.com.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 la ust. 8 wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-01-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0