Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży – Konieczkowa dz. nr 683 i 732
Data publikacji: 2014-02-25
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie   art. 30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia    21   sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.    z 201 Or    Nr  102 poz.  651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży:

- Konieczkowa - działka numer 683 wpisana w KW RZ1S/00044383/9. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczkowej, oznaczona numerem ewidencyjnym 683 o pow.0,30 ha, stanowiąca użytek rolny R-IVb-0,29 ha i Ps IV-0,01 ha.

- Konieczkowa - działka nr 732, wpisana w KW RZ1S/ 00044383/9 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczko wej, oznaczona numerem ewidencyjnym 732 o po w. 0,25 ha, stanowiąca użytek - Ps V.

Szczegóły w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-02-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3