Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa: OCHRONA ŚRODOWISKA
Nr pozycji: 0
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych
Data publikacji: 2004-03-12

Referat Organizacyjno-Gospodarczy

i Spraw Społecznych

w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

  1. kierownik Referatu, którą to funkcję wykonuje jednocześnie Sekretarz Gminy, realizujący zadania z dziedziny kadr

  2. ds. organizacyjno-gospodarczych,

  3. ds. kadrowych,

  4. ds. obsługi sekretariatu,

  5. ds. informatycznych,

  6. ds. obsługi Rady Gminy i jej organów,

  7. ds. obywatelskich,

  8. ds. kultury, kultury fizycznej, sportu i ochrony zdrowia,

  9. ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Nr tel.

Nr pok.

Kierownik Referatu, sprawy kadrowe

dr Antoni Chuchla

2773002 wew. 35

3

Obsługa informatyczna

Mirosław Lenart

2773002 wew. 45

10

Obsługa sekretariatu,
sprawy gospodarcze

Andżelika Szarek

2773002

2

Kancelaria ogólna

Monika Nieroda

2773002

9

Obsługa Rady Gminy, promocja Gminy

Monika Godek

2773002 wew. 44

17

Ewidencja Ludności

Jolanta Gorzynik

2773002 wew.38

bud. USC
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2004-03-12