Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: GOPS.251.1.2019
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020
Data publikacji: 2019-07-02
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Niebylec w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na następujące zadania: Zadanie Nr 1 Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, jak poniżej: - Szkoła Podstawowa w Połomi – 8 porcji/dziennie, - Zespół Szkół w Lutczy - 18 porcji/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Lutczy - 4 porcje/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Jaworniku – 7 porcji/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Baryczce – 2 porcje/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Gwoździance – 3 porcje/dziennie. Zadanie Nr 2 Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, jak poniżej: - Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej – 16 porcji/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Konieczkowej – 12 porcji/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Niebylcu – 3 porcje/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Bliziance – 13 porcji/dziennie, - Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej – 1 porcja/dziennie. Wskazana powyżej – w ramach poszczególnych zadań - ilość posiłków dziennie, stanowi jedynie wielkość orientacyjną i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego.


Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Dopart
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-07-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 6

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 4