Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.9.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza - Kobyle w miejscowości Lutcza - etap II
Data publikacji: 2020-09-24
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza - Kobyle w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec - etap II: słupy od nr 12 do 17. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm - podwiert rurą SRS 75 - 77 m, 2) kopanie rowów dla kabli, mechanicznie - 91 m3, 3) kopanie rowów dla kabli, ręcznie - 10 m3, 4) zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie - 101 m3, 5) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (szerokość do 0,1 m) - 560 m, 6) ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVK 75 - 15 m, 7) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie (kabel YAKXS 4x25) - 310 m, 8) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YAKXS 4x25) - 102 m, 9) obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (kabel YAKY 4x25) - 12 szt., 10) montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup 9,5 m, gr. 3 mm, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200, całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) - 6 szt., 11) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ledowa 50 W, II klasa izolacji - 6 szt., 12) montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki (przewód YDY 3x1,5) - 6 kpl., 13) montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie - wysięgnik ocynkowany malowany jak słup, długości 1,5 m - 6 szt., 14) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie, przykrycie folią (kabel YAKXS 4x35) - 5 m, 15) układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 - 40 m, 16) próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna, wycinka gałęzi po trasie, porządkowanie terenu (wycena własna) - 1 kpl. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-09-24

Załączniki

 • 2020-09-24 | 14:54:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-09-24 | 14:55:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 23

 • 2020-09-24 | 14:55:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-09-24 | 14:55:55

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-09-24 | 14:56:20

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-09-24 | 14:56:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-09-24 | 14:57:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-09-24 | 14:57:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-09-24 | 14:58:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-09-24 | 14:58:24

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-09-24 | 14:58:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 29

 • 2020-09-24 | 14:59:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 15

 • 2020-09-24 | 14:59:19

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-10-09 | 20:29:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 26

 • 2020-10-21 | 12:56:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11