Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Utrzymanie czystości i porządku

Drukuj
Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w załącznikach poniżej udostępniona została informacja dotycząca poszczególnych lat w zakresie:
- podmiotów odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
- miejsc zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
- poziomów odzysku;
- Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
- odbioru zużytego sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Liczba odwiedzin kategorii: 1700

Załączniki

  • Ilość pobrań: 60

  • Ilość pobrań: 8

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 4