Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa: OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa pozycji: Referat Mienia i Ochrony Środowiska
Data publikacji: 2007-06-20
 Referat Mienia i Ochrony Środowiska
w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 • ds. mienia i gospodarki nieruchomościami,
 • ds. rozwoju gospodarczego i ewidencji działalności gospodarczej,
 • ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 • ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • ds. gospodarki mieszkaniowej,
 • ds. gospodarki wodnej,
 • ds. gospodarki odpadowej,
 • ds. utrzymania porządku i czystości w gminie,
 • ds. ustawy o ochronie zwierząt,
 • ds. transportu drogowego,
 • ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
Oprócz zagadnień wymienionych wyżej, w referacie załatwiane są sprawy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji dopłat do paliwa rolniczego.
 

Referat Mienia i Ochrony Środowiska

Nr tel.

Niebylec 183
nr pok

Kierownik Referatu, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa.

Katarzyna Lubas

172773993

7

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Alicja Pszonka

172773993

7

Ochrona środowiska,  gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna.

Beata Zaremba

172773992

6

 Zezwolenia na usunięcue drzew i krzewóów z terenu nieruchomości, leśnictwo i łowiectwo, zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji środowiskowych

Marek Jarosz

172773992

6

Fakturowanie opłat za ścieki

Renata Mnich

172773992

6Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2007-06-20