Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gwoźnica Górna
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona ok. 7 km. od centrum Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gwoźnicy Górnej wg stanu na dzień 31.12.2021. wyniosła 1331, a powierzchnia stanowi 1307 ha. Sołtysem wsi jest p. Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi okręg wyborczy, z którego wybrani zostali następujący radni: Tomasz Pilecki i Piotr Kozdraś. Gwoźnica Górna stanowi parafię rzymsko ? katolicką, której proboszczem jest ks. Gabriel Tendelski. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW. Wieś charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, zbliżonym do iwonickiego.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11