Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Małówka
Data publikacji: 2003-04-11
Najmniejsza wieś gminy, położona ok. 2 km od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Małówki wg stanu na dzień 31.12.2021. wyniosła 259 osób, a powierzchnia stanowi 186 ha. Sołtysem wsi jest p. Adam Błądziński. Wieś razem z Gwoździanką tworzy okręg wyborczy, z którego radnym jest p. Stanisław Lenart. Małówka wchodzi w skład parafii rzymsko ? katolickiej w Niebylcu, nie posiada własnej szkoły, a życie gospodarcze i społeczno ? kulturalne ciąży w kierunku Niebylca.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11